Blowerdoor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wat is een luchtdichtheidsmeting ?
Een luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd om te onderzoeken of er luchtlekken aanwezig zijn.

Hoe gaat men te werk?
Een ventilator wordt in een deuropening geplaatst. De ventilator zal voor een drukverschil van 50 Pa zorgen tussen de woning en de buitenomgeving. De woning zal enerzijds in onderdruk, anderzijds in overdruk worden geplaatst. Hierdoor zal het lekdebiet bepaald worden.
Via een rookmachine kunnen probleem (verlies) zones snel worden opgespoord.

Wanneer voer ik de meting best uit?
Deze meting wordt best uitgevoerd bij de ingebruikname (voorlopige oplevering) van het gebouw.
Het gebouw moet al een bepaalde graad van afwerking hebben. Pleisterwerken dienen voltooid te zijn, plinten geplaatst,…
Technieken dienen geplaatst te zijn, alsook allerhande dampschermen op zolderverdiepingen, …

Welke invloed heeft deze meting op uw E-peil?
Standaard wordt in de EPB-berekening (software) rekening gehouden met een defaultwaarde van 12 m³/hm². Door de meting wordt de exacte waarde bepaald, die in de meeste gevallen aanzienlijk lager zal zijn dan de defaultwaarde. Dit zal een gunstige invloed hebben op uw E-peil en een lagere waarde opleveren.

Veiligheidscoördinatie, EPB, EPC, plaatsbeschrijvingen