EPB

Gebouwen en werkzaamheden waarvoor er vanaf 1 januari 2006 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de energieprestatieregelgeving. De voorwaarde is wel dat in het gebouw energie verbruikt wordt om te verwarmen of te koelen ten behoeve van mensen.

Deze gebouwen en werkzaamheden krijgen eisen opgelegd op het vlak van Energieprestatie en Binnenklimaat, of kortweg de EPB-eisen.
Deze zijn onderverdeeld in drie grote groepen :
– thermische isolatie-eisen (maximale U-waarden en maximaal K-peil),
– energieprestatie-eis (maximaal E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie),
– binnenklimaateisen (minimale ventilatievoorzieningen en beperking van het risico op oververhitting ’s zomers)

EPB in de praktijk
De opdrachtgever moet uiterlijk acht dagen voor de start een verslaggever aanstellen. Na overleg met architect en bouwheer wordt een startberekening opgemaakt. Dit laat u toe te kunnen inschatten of uw gebouw zal voldoen aan regelgeving, met de door u vooropgestelde materialen en installaties. Indien nodig sturen wij uw project bij en kan u met een gerust geweten de werken aanvatten. Tijdens de werkzaamheden staan wij u tevens met raad en daad bij.

Bij het einde van de werkzaamheden (zijnde de ingebruikname van het gebouw), zal de initiële startberekening afgetoest worden aan de werkelijke situatie, dit aan de hand van zichtbare vaststellingen, facturen, uitvoeringsdetails, … Na onderling overleg wordt dan de EPB-eindberekening ingediend bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) waarna u van ons alle nodige officiële documenten ontvangt.

Veiligheidscoördinatie, EPB, EPC, plaatsbeschrijvingen