Plaatsbeschrijvingen

doel :
de huidige staat van een deel van een onroerend goed te beschrijven met het inzicht alle gebeurlijkheden te voorkomen voortspruitend ten gevolge van de werken die door de verzoeker zullen worden uitgevoerd.

Veiligheidscoördinatie, EPB, EPC, plaatsbeschrijvingen