Veiligheidscoördinatie

De verplichting om een veiligheidscoördinator aan te stellen, is automatisch van toepassing wanneer blijkt dat er minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens zullen tussenkomen op de bouwplaats, en dit ongeacht de aard, de omvang en de kostprijs van het bouwwerk !

De rol van de veiligheidscoördinator is de preventiemaatregelen ter voorkoming van ongevallen tijdens de uitvoering van de werken te coördineren. Maar zijn werk beperkt zich niet tot de bouwplaats zelf.

De coördinator moet verschillende veiligheidsdocumenten opstellen en beheren. Zo is er het ‘veiligheids- en gezondheidsplan‘ , dat de preventiemaatregelen bevat die op de bouwplaats zullen toegepast worden. Daarnaast is er het ‘coördinatiedagboek‘ waarin relevante feiten en gebeurtenissen worden genoteerd. Een derde document is het ‘postinterventiesdossier‘, dat de gegevens bevat inzake risicopreventie bij latere onderhouds-, herstellings- en renovatiewerken en dat tevens een notariële waarde krijgt bij de verkoop van het goed.

 

 

 

 

Veiligheidscoördinatie, EPB, EPC, plaatsbeschrijvingen