Ventilatieverslaggever

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen, naast de EPB-verslaggever. Dit voor zowel nieuwbouwprojecten als voor ingrijpende energetische renovaties.

Wat houdt dit in ?

Ventilatie voorontwerp : De ventilatieverslaggever moet de bouwheer vóór de start van de werken voldoende informeren over het te kiezen ventilatiesysteem en de impact die het zal hebben op de ruimtes. Er wordt dan een voorontwerp opgesteld waarin aangegeven wordt voor welk ventilatiesysteem er gekozen wordt en hoe dit geplaatst moet worden.

Let op! Dit ventilatievoorontwerp moet doorgegeven worden aan de EPB-verslaggever die dit nodig heeft om een startverklaring in te dienen.

Ventilatie controle : toevoer-, doorstroom- en afvoeropeningen. Meting mechanische ventilatie.

Nadat het ventilatiesysteem geïnstalleerd is, moet de ventilatieverslaggever dit controleren. Hij maakt dan een rapport op over de kwaliteit van het geïnstalleerde systeem. Dit rapport (BCCA-gekeurd) wordt vervolgens doorgegeven aan de EPB-verslaggever die dit nodig heeft vóór de EPB-eindaangifte kan opgemaakt worden.

Veiligheidscoördinatie, EPB, EPC, plaatsbeschrijvingen